Utrecht Altijd

Categorie
Artwork, Home

Voor Utrecht Altijd (een website met opmerkelijke, historische verhalen over de regio Utrecht) mocht ik het campagne materiaal ontwerpen. Onderdeel hiervan waren de campagneposter, diverse banners voor online gebruik én een tweetal boomerang kaarten.
In de illustraties zitten allerlei verhalen ‘verstopt’ die ook op de website te lezen zijn over bijv. de dom, de bouw van het Rietveldhuis en een heilig verklaarde mariabeeldje. Verhalen die veelal geheel toevallig gebeurd zijn maar grote consequenties hadden voor de regio Utrecht.